Náš program jednoduše a přímo

1. 3. 2015 v 19:46 | Kategorie: Strana | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

INFORMACE O PROGRAMU SSS:
(zkrácená verze)

1. Výraznější posílení demokracie v ČR, jako například:

- podpora prvků přímé demokracie (zavedení upraveného imperativního mandátu - více zde)
- úplné zrušení takzvaného lobbingu
- podpora přímé volby prezidenta bez zvláštních podmínek - což znamená, že může být zvolen na Hrad kdokoliv, komu občané ČR dají nejvíce hlasů (jednoduše, přímo a jasně)
- zákonné ošetření pro kvalitnější komunikaci mezi vládou a prezidentem (obzvlášť ve smyslu zahraniční politiky)
- nezaměstnaní mají přednostní právo být zaměstnáni v rámci státních podniků nebo v takových firmách, kde má stát rozhodující pravomoc (více níže) 

2. Nakupování velkých obchodních společností; podpora státu v roli podnikatele

- ustanovit nepolitického generálního ředitele, který se svým týmem manažerů bude osobně zodpovědný za všechny podnikatelské aktivity konané jménem státu ČR (samozřejmostí jsou výrazně přísnější tresty)
- rozšiřovat podnikatelské aktivity i v rámci zahraničí (i díky tomu je možné snižovat výši daní)  
- důraz je kladen na odbornost (jakéhokoliv) pracovníka (tam, kde je to opravdu potřeba)
- dlouhodobě nezaměstnaní (šest měsíců a déle) si povinně budou muset vybrat, jestli budou zaměstnaní ve státem řízené firmě nebo v opačném případě přijdou o většinu peněz z podpory v nezaměstnanosti (bez ohledu na rasu)

3. Radikální změna v boji proti korupci a kriminalitě v ČR:

- každý politik musí povinně hlásit svůj majetek a výši peněz a odůvodňovat, jak k tomu přišel (a to každý půl-rok) - pokud se zpozdí, za každý den navíc mu bude účtováno stále narůstající penále 
- posílení policejních i armádních složek
- investice do zajímavějších ochranných technologií  
- investice do dalšího vybavení pro kamerový systém ve městech (ale i mimo města)
- boj za snížení hranice trestní odpovědnosti (nejlépe na úroveň dvanácti roků)

4. Výrazné snížení státních nákladů, jako například:

- boj za zrušení všech politických stran a nastavení přímé volby jednotlivých konkrétních osobností, což znamená, že občané volí z každého města v ČR jen jednu politickou osobnost - do poslanecké sněmovny se však dostávají "jen" první dvě stovky politiků, kteří získali od občanů nejvíce hlasů)
- boj za úplné zrušení senátu (zůstává pouze poslanecká sněmovna) 

5. Velké reformy: důchodů, zdravotnictví a také školství (například):

- snížení důchodového věku na 55 roků (pro každého občana)
- základní zdravotní péče je zcela bezplatná (tato skutečnost bude ověřitelná v praxi)
- zvyšování daní v případě tabákových a alkoholických výrobků (aby se minimalizovaly zdravotní problémy)
- větší důraz se klade na potírání nezákonných drog 
- v rámci školství jsou povoleny přiměřené fyzické tresty a zaveden (povinně) pokročilý kamerový systém ve všech školách (každá škola má mít navíc alespoň dva bezpečnostní pracovníky pro případ akutního zásahu)
- boj za zavedení takzvaně jednotného školství, což  v praxi znamená, že je potřeba nejdříve sjednotit způsob vyučování (se systémem návaznosti) na ZŠ, SŠ (atd.) a až poté (na základě toho) vytvářet návrhy pro (například) státní maturity

6. Vylepšená ochrana životního prostředí...

- podpora zajímavějších technologií v rámci ochrany přírody (například pro automobily)
- kuřáci by měli vyčleněný zvláštní prostor
- úplný zákaz topení dřevem (upřednostňujeme využití alternativních zdrojů k topení)
- výrazné snížení lesní těžby
- důslednější posuzování stavebních projektů

V průběhu zde budou připisovány i další články z výše uvedených oblastí (a nejen z nich). 

S přáním pěkného dne,

Autor

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Vyjádřit se můžete pod tímto odkazem <<<